Předškolní příprava

Vyučující: Bc Ludmila Fialová

Děti jsou rozděleny do dvou skupin (čtvrteční a páteční), lekce se konají jednou za 14 dní a to každý lichý týden 

 

Náplń kroužku - hravou formou rozvíjet a posilovat percepčně-motorické schopnosti dítěte

  • motorika - jemná motorika a grafomotorika, uvol'novací cviky, správný úchop tužky
  • sluchové vnímání
  • zrakové vnímání - odlišení figury a pozadí, zrakové rozlišování, zraková syntéza, analýza, zraková pamě't
  • vnímání prostoru a času
  • řeč a rozvoj slovní zásoby
  • základní matematické představy, třídění, řazení, posloupnost, početní představy, tvary, barvy

 

 

Předškolní příprava

V této rubrice nejsou žádné články.