Provozní řád MŠ Štěpánka

Odloučené pracoviště Borová 276

Údaje o zařízení: Mateřská škola Sahara, Borová 276, Mladá Boleslav

Zřizovatel: Statutární město Mladá Boleslav, Komenského nám. 61,Mladá Boleslav

Typ: celodenní mateřská škola

Stanovená kapacita: 28 dětí v jedné třídě

Provozní doba: 6:30 – 16:30

Využití zařízení pro jiné aktivity: využití zahrady pro tělovýchovnou činnost oddílu Rodiče s dětmi, organizované akce pro děti a rodiče

 

Režimové požadavky

Nástup dětí do MŠ: od 6:30hod. Doba scházení je do 8:30, popřípadě je možné domluvit se se svou paní učitelkou na jiném čase. 

Spontánní hra a činnosti řízené pedagogem se vzájemně prolínají a stanovení pevných časů není možné.

Sledování televize je mimořádné, spíše slouží k přehrávání besídek natočených rodiči. Je dovoleno spíše jako doplněk výchozích vzdělávacích činností.

Pohybové aktivity

Každodenní ranní cvičení, při pobytu na zahradě nebo v parku, odpolední tělovýchovné chvilky, jízda na kolech, fotbal, atletika, turistika, sáňkování, bobování.

Podmínky pro cvičení jsou dobré, tělovýchovné vybavení je přiměřené.

Pobyt venku

Pro pobyt venku je využívána zahrada nebo přilehlý lesopark. Všude v okolí jsou vzrostlé stromy, k pohybovým aktivitám jsou využívány průlezky, skluzavky, bazén.

Údržbu zahrady provádí školník.

Děti jsou venku většinou dopoledne od 9:30 do 11:30, odpoledně od 14:30 do 16.30.

Využití pobytu venku: pohybové aktivity, poznávání přírodního prostředí, okolí MŠ, ochrana životního prostředí.

Za příznivého počasí se všechny aktivity kromě stolování a odpočinku přenášejí ven.

Odpočinek, spánek

Klidný průběh, poslech písní a básní, procvičování drobných pracovních dovedností.

Ty děti, které po 30ti minutách neusínají, vstávají a učitelky jim nabízí klidné hry, které neruší odpočívající děti (didaktické, logické hry).

Ukládání lehátek a lůžkovin je v samostatné větratelné místnosti.

Ochrana bezpečnosti a zdraví dětí

Učitelky seznamují děti vždy na začátku školního roku a dále průběžně během celého roku s bezpečnostními zásadami v prostorách budovy a na zahradě MŠ. Děti jsou vedeny k vzájemné ohleduplnosti a pomoci. Vedoucí učitelka zajišťuje organizaci společných aktivit tak, aby byly dodrženy hygienické a bezpečnostní zásady.

Stravování

Příprava stravy je vlastní.

Podávání svačin – obvykle od 8:45

Podávání obědů – obvykle od 11:30

Odpolední svačina je balena do ubrousků, ve 14:30 se děti obsluhují samy

Časový odstup jednotlivých jídel je 3 hodiny. Děti jsou vedeny k samostatnosti, podílí se na podávání svačin i obědů.

Pitný režim

Děti mají k dispozici od 6: 30 v k tomu určených nádobách čaj nebo jiné nemléčné pití, které se v průběhu dne doplňuje. Při dopoledním i odpoledním pobytu venku je na zahradě připraveno další pití – obvykle čaj, ovocné džusy, šťávy.

K dopolední svačině je dětem podáváno různé mléčné pití, k obědu ovocný sirup, čaj nebo džus.

Nádoby s pitím jsou uzpůsobeny tak, aby se děti mohly kdykoliv samy napít. Čisté hrnečky jsou ve vyznačených přihrádkách.

Otužování

Zhodnocení individuálních potřeb a možností dítěte vzhledem ke zdravotnímu stavu – spolupráce s rodiči (aktuální stav, pravdivé informace – nezatajování faktů, předcházení přílišné starostlivosti rodičů, nepřiměřené oblékání dětí).

Otužování provádíme každodenně vzduchem – před odpočíváním si děti čistí zuby v umývárnách svlečené do spodního prádla.

Na podzim navštěvujeme s dětmi pravidelně solnou jeskyni. 

Během léta se děti na zahradě sprchují a jinak využívají bazén, navštěvujeme plavecký bazén a saunu.

Otužování zdravotně oslabených dětí provádíme individuálně po domluvě s rodiči.

Jiné druhy ozdravných opatření

Nepřetopené místnosti, dostatečné větrání, každodenní ranní cvičení, pobyt venku i ve zhoršených podmínkách, dechová cvičení.

 

Způsob nakládání s prádlem

Výměna prádla

Pyžama si děti odnášejí domů každý týden, ručníky jsou měněny 1x týdně, lůžkoviny se vyměňují 1x za 3 týdny.

Prádlo pereme ve vlastní prádelně. Čisté prádlo je uloženo ve skladu prádla v suterénu budovy.

 

(zdroj: Provozní řád mateřské školy ŠTAPÁNKA Odloučené pracoviště Borová 276, Květa Krušková – vedoucí učitelka školy, Mladá Boleslav 1.9.2008)