Předškolní příprava

Vyučující: Bc Ludmila Fialová, Darina Trajkovskij, Eliška Zouharová

Děti jsou rozděleny do dvou skupin (středeční a čtvrteční), lekce se konají v době poledního odpočinku (12:45 - 13:30), který je v tyto dny pro předškoláky zkrácen

 

Náplń kroužku - hravou formou rozvíjet a posilovat percepčně-motorické schopnosti dítěte

  • motorika - jemná motorika a grafomotorika, uvol'novací cviky, správný úchop tužky
  • sluchové vnímání
  • zrakové vnímání - odlišení figury a pozadí, zrakové rozlišování, zraková syntéza, analýza, zraková pamě't
  • vnímání prostoru a času
  • řeč a rozvoj slovní zásoby
  • základní matematické představy, třídění, řazení, posloupnost, početní představy, tvary, barvy

 

 

Předškolní příprava

V této rubrice nejsou žádné články.