Den v MŠ

6:30 - 8:40     Hry dětí                                   
8:40 - 9:00 Tělovýchovná chvilka
9:00 - 9:30 Hygiena, svačina
9:30 - 11:30 Hry, řízené činnosti, pobyt venku...
11:30 - 12:15 Oběd
12:15 - 13:15 Hygiena, odpočinek, četba pohádek
13:15 - 14:00 Klidové činnosti, zábavná cvičení intelektu
14:00 - 14:30 Tělovýchovné chvilky, svačina
14:30 - 16:30     Hry, pobyt na zahradě

 

 

Obsah činností

Hry

  • Volné spontánní hry s hračkami, motivované skupinové hry na různé náměty, řízené hry   s pravidly, tvořivé hry a pracovně výtvarné činnosti, tělovýchovná cvičení, hudební chvilky, jazyková cvičení, zábavná cvičení intelektu, pozorování přírody, individuální práce s dětmi, náprava výslovnosti, příprava na školu.

Svačina, oběd

  • Seznámení se se správným stolováním, návyky správné hygieny, základy společenského chování, zapojování dětí do prací souvisejících se stolováním.

Odpočinek

  • Klidný průběh, poslech písní, pohádek, procvičování drobných pracovních dovedností.

 

Rodiče přiváději děti do 8:15hod, v jinou dobu si příchod domluví s učitelkou. Odchod dětí z mateřské školy je obvykle od 12:15 - 12:45 hod a od 14:00 - 16:30 hod a dále pak podle potřeby rodičů po dohodě s učitelkou

Jak vypadá den ve školce v obrázcích