Příspěvek za školní stravování v MŠ Borová 276 (Sahara)

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci přispívají na úhradu cen potravin v MŠ Štěpánka Mladá Boleslav, Na Celně 1117 takto:

  • Příspěvek na děti 3 – 6 leté: 32Kč/den
  • Příspěvek na děti 7-10 leté:  39Kč/den

Příspěvek je použit příspěvkovou organizací na úhradu provozních nákladů souvisejících s nákupem potravin. Příspěvek na školní stravování, který hradí rodiče dětí se rovná ceně potravin.

Příspěvek se platí na běžný účet příspěvkové organizace prostřednictvím vedoucí učitelky a vedoucího jídelny a to vždy do prvého dne zúčtovacího měsíce:

  • Prostřednictvím sporožirového účtu u ČS a.s.
  • Souhlasem s inkasem
  • Složenkou, kterou si rodič sám opatří a vypíše
  • Jakýmkoliv jiným způsobem přímo na účet příspěvkové organizace

Pokud nebude příspěvek zaplacen včas a ve správné výši, lze od plátce požadovat penále do výše 25% dlužné částky, případně dítě vyřadit z docházky do příslušné školy.

 

Vnitřní předpis č.47 o stanovení příspěvku za školní stravování v MŠ Štěpánka Mladá Boleslav, Na Celně 1117 a odloučených pracovištích Vodárenská 67 a Borová 276 – celý dokument