Provozní řád MŠ Štěpánka

Odloučené pracoviště Borová 276

Provozní řád Mateřské školy Štěpánka, Na Celně 1117, Mladá Boleslav, příspěvková organizace

 

I. Údaje o zařízení

 

Mateřská škola Štěpánka

Na Celně 1117

Mladá Boleslav

 

 

Zřizovatel: Statutární město Mladá Boleslav

                   Komenského nám. 61

                   Mladá Boleslav                                    IČO   238295

 

II. Popis zařízení

 

Celodenní mateřská škola s touto stanovenou kapacitou: 20 a 28 dětí v jedné třídě

Provozní doba:                                    6.30 – 16.30 hod.

 

Využití zařízení pro jiné aktivity:

Lekce angličtiny:         úterý               15.00 – 15.45 hod.

                                    Středa            15.00 – 15.45 hod.

                                    Ctvrtek           15.00 – 15.45 hod.

 

 

III. Režimové požadavky

 

Nástup dětí do mateřské školy: od 6.30 do 8.30 hod. nebo jakkoliv po domluvě s učitelkou.

 

Spontánní hra a řízené činnosti pedagogem se vzájemně prolínají a stanovení pevných časů není možné.

 

Sledování televize je mimořádné, spíše slouží k přehrávání programů besídek, natočených rodiči.

 

Pohybové aktivity: každodenní ranní cvičení, při pobytu venku na zahradě nebo v parku, odpolední tělovýchovné chvilky. Podmínky pro cvičení naší MŠ jsou dobré, tělovýchovné vybavení je průměrné, ideální je pohyb v bezprostředním okolí školy, zejména v přilehlém lesoparku.

 

Pobyt venku: pro pobyt venku je využívána zahrada nebo park Sahara, všude v okolí jsou vzrostlé stromy, k pohybovým aktivitám jsou využívány průlezky, skluzavky, bazén, trampolína. Údržbu zahrady provádí školník – podle potřeby seká trávu, čistí bazén a opravuje vybavení zahrady.

 

Děti jsou venku většinou dopoledne od 9.30 do 11.30 hod., odpoledne od 14.30 do 16.30 hod.

Využití pobytu venku: pohybové aktivity, poznávání přírodního prostředí, okolí MŠ, ochrana životního prostředí.

Odpočinek, spánek: klidný průběh, poslech písní a básní, procvičování drobných pracovních dovedností. Ty děti, které po 30 min. neusínají, vstávají a učitelky jim nabízí klidné hry.

 

Ukládání lehátek a lůžkovin je v samostatné větratelné místnosti.

 

Stravování: příprava stravy je vlastní.

Podávání svačin – obvykle od 9.00 do 9.15hod.

Podávání obědů – obvykle od 11.30 do 12.00hod.

Časový odstup jednotlivých jídel jsou 3 hodiny.

Děti jsou vedeny k samostatnosti, podílí se na podávání svačin i obědů.

 

Pitný režim: děti mají k dispozici od 6.30 hod. v k tomu určených nádobách čaj nebo jiné nemléčné pití, které se v průběhu dne doplňuje. Při dopoledním i odpoledním pobytu venku je na zahradě připraveno další pití, obvykle džus a neslazená voda. K dopolední svačině je dětem podáváno různé mléčné pití, k obědu ovocný čaj, sirup, nebo džus. Nádoby s pitím jsou uzpůsobeny tak, aby se děti mohly kdykoliv samy napít. Na pitný režim byly v rove 2017 zakoupeny nové skříně s oddělenými boxy na čisté a použité hrnky.

 

Otužování: každodenně vzduchem – před odpočíváním si děti čistí zuby v umyvárnách svlečené do spodního prádla.

Během léta na zahradě se děti sprchují a jinak využívají bazén.

Otužování zdravotně oslabených dětí provádíme individuálně po domluvě s rodiči.

 

Jiné druhy ozdravných opatření: nepřetopené místnosti, dostatečné větrání, každodenní ranní cvičení, pobyt venku i ve zhoršených podmínkách, dechová cvičení, navštěvování solné jeskyně každý pdzim.

 

 

IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu

 

Teplota vzduchu: v učebnách je teplota vytápění na 22°C. Při poklesu teploty vzduchu v učebnách a hernách po třech po sobě následujících dnech pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v jednom dni k 16°C je provoz zařízení zastaven. Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota je vyšší než 30°C a kdy je maximální teplota v místnosti vyšší než 31°C, je přerušen provoz školy a je zajištěn pro děti pitný režim.

 

Větrání: režim větrání je dán potřebou výměny vzduchu.

 

Osvětlení: přirozeným denním světlem nebo zářivkami

 

 

V. Zásobování pitnou vodou

 

Veřejný vodovod

Kapacitní hlediska: nejméně 60 l vody na den a dítě.

 

 

 

 

VI. Způsob nakládání s prádlem

 

Výměna prádla:           pyžama si děti odnášejí domů 1 x za 14 dnů

                                    ručníky jsou měněny 1 x týdně

                                    lůžkoviny se vyměňují za 3 týdny

 

Prádlo se pravidelně jednou týdně odnáší do prádelny, která je přímo v naší MSi. Čisté prádlo se skladuje ve skladu prádla v uzavíratelných skříních.

 

 

VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

 

Denní úklid: setření na vlhko – všechny podlahy a povrchy, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem. Desinfekční prostředky používat na umyvadla, pisoáry a záchody.

 

Týdenní, celkový: umývat omyvatelné stěny na záchodech, dezinfikovat umyvárny a záchody, minimálně 2 x ročně mýt okna, svítidla, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za tři roky malovat, v případě potřeby ihned.

 

Způsob a četnost desinfekce a deratizace: profylakticky 1x ročně a dle potřeby, používat prostředky k tomu vhodné.

 

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace: pevné odpady musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňující snadnou sanitaci nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastu musí být ukládány zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem.

 

 

VIII. Jiné

 

Výchova ke zdravému životnímu stylu – výchovné programy podpory zdraví a prevence nemoci.

 

 

 

V Mladé Boleslavi 1. 9. 2017                                             Bc. Květuše Krušková

                                                                                                   ředitelka školy